Markeerimine

OÜ KMG MÄRGISTUSOSAKOND TEGELEB TEEDE, TÄNAVATE, PARKLATE, PLATSIDE JA SPORDIRAJATISTE MÄRGISTAMISTÖÖDEGA.

Töid teostame vastavalt tellija soovile värviga, termoplastikuga ja pritsplastikuga ning paigaldame ka kleebitavaid teemärgiseid.

Eesmärgiks on teostada kvaliteetset markeerimistööd, mis rahuldaks tellijat ning on kooskõlas nii Eestis kehtivatele märgistamise standarditele kui ka Transpordiameti poolt kehtestatud märgistamise nõuetele.
Koostöös tellijatega proovime leida optimaalseid lahendusi nii parklate kui ka teede märgistamiseks.

Meie märgistamistööde kogemus ulatub aastasse 1993, kui AS Rajar TL alustas Eestis markeerimistöödega.

Materjalid, mida kasutame:

Termoplastik
Termoplastikmärgistus on püsimärgistus, mis on mõeldud kasutamiseks teedel ja platsidel, kus on keskmisest suurem liiklusintensiivsus ning sellest tulenevalt ka suurem liikluse kulutav mõju märgistusele. Termoplastikuga markeerimist soovitame kastutada kõikidel uutel objektidel (sh parklad), kuna tema eeliseks on püsivus ja kulumiskindlus.

Termoplastikut paigaldatakse nii masinaga kui käsitsi, kasutades selleks spetsiaalseid paigalduskoppasi. OÜ KMG kasutab Taanis valmistatud termo- ja pritsplastiku paigaldamisseadet Borum BM SP 400, millega on võimalik valida joonte laiuseks 5 – 50 cm ning joonte vahe ja pikkus vastavalt programmile.
Valguspeegelduvuse tõstmiseks kaetakse termoplastik täiendavalt klaaskuulide kihiga.
Termoplastiku paksuse võib valida vastavalt tellija soovile 2 kuni 4 mm (riigimaanteedel lähtume Transpordiameti nõuetest).

Pritsplastik
Pritsplastikut on soovitatav kasutada markeerimisel, kui värviga markeerimine kulub liiga kiiresti ning termoplastiku kasutamine seoses tema kõrgema hinnaga ei ole otstarbekas.

Samuti õigustab pritsplastik ennast markeeringutel tiheda liiklusintensiivsusega teedel, millele soovitakse anda igal hooajal kõrge valguspeegelduvus ja ning tagada märgistuse säilivus kevadeni.

Kui termoplastikut laotatakse teekattele, siis pritsplastiku puhul toimub see pihustamise teel.

Teemärgistusvärv
Teemärgistusvärviga markeerimist soovitame kastutada väikese liiklusintensiivsusega maanteedel, parklates ja mujal, kus on vana asfaltkate või betoonpind. Samuti kohad, kus on lähiajal plaanis muuta liikluskorraldust.

Värviga märgistamise eeliseks on tema hind ja töö kiirus.

Värvi pihustatakse teepinnale kõrgsurve pihustite abil ning peale raputatakse klaaskuule, et tagada nõutav valguspeegelduvus.

Otsime alati innovatiivseid viise, kuidas markeerimist muuta innovatiivsemaks ning läbi selle ka kauempüsivamaks.

markeerimine

Sander Nõmme

Markeerimistööde projektijuht