Freesimis- ja stabiliseerimistööd

FREESIMINE

Asfaltkatte uuendamisel on õige ja kuluefektiivne lahendus asfaldi külmfreesimine.
Freesimist kasutatakse asfaltkatte defektide tasandamiseks ehk tasandusfreesimine või erineva sügavusega asfaltkihtide eemaldamiseks kuni asfaltkihi täielikuks eemaldamiseks ehk süvafreesimine.
Meetod on odav ning ülesfreesitud asfalti saab keskkonnasõbralikult taaskasutada.
Freesimisel võetakse arvesse asfaldi seisukorda, kliendi võimalusi ja soovitud lõpptulemust.

Meie töölaiused on 0,5m kuni 2,2m ja freesimise sügavused 10mm kuni 330mm.

STABILISEERIMINE

Kui vana teekatte kasutusiga on lõppenud ja sellega on kaasnenud oluline kandevõime kaotus, tuleb enne uue asfaltkatte paigaldust tugevdada olemasolev aluskiht ja alles seejärel uuendada asfaltkate.
Soodne ja keskkonnasõbralik tehnoloogia on aluskihtide tugevdamine sideainetega ehk stabiliseerimine. Stabiliseerimise käigus lisatakse taaskasutatavale materjalile sideaineid, enamasti tsementi, mille tulemusel suureneb aluskihi koormustaluvus ja kasutusiga.
Segatud materjal planeeritakse, tihendatakse ja kastetakse optimaalse koguse veega, mille tulemusel segatav kiht hakkab juba paari tunniga tsementeeruma moodustades vett mitteimava kihi. Vee tõrjumise tõttu muutub segatav kiht tugevaks ja jaotab koormust sügavamatesse kihtidesse hajutatult ja ühtlasemalt. Korralikult tugevdatud aluspinnase tulemusel saab vähendada lisatavaid asfaltbetooni kihte, mis kokkuvõttes mõjutab oluliselt ehituse maksumust.

Tsementstabiliseerimine sobib kõikjale, kus on vaja kandevõimet tõsta, ka väiksemate parklate ja sissepääsude parandamiseks.

Peamine on segamismasina ligipääsetavus, sest 36t raskuse juures on masina laius 3,0m ja pikkus 9,3m.
Pakume stabilisaatorit Wirtgen WR 2500S, mis on võimeline segama kuni 50cm sügavuselt. Osutame täislahendusi, vajadusel anname stabilisaatori ka rendile.

Meie professionaalne meeskond oskab alati leida kliendile parima ja soodsaima lahenduse.