Labor

KMG OÜ teostab teedeehitus materjalide laboratoorseid katsetusi. Pakume oma klientidele kiiret ja professionaalset teenust. Meil on pikaajaline laboratoorsete katsete teostamise kogemus.

KMG OÜ labor omab akrediteerimistunnistust L251.

Peamised katsetatavad materjalid:

  • Asfaltsegud
  • Täitematerjalid
  • Bituumensideained

Proove saab tuua meile esmaspäevast-reedeni kella 8.00-17.00 aadressil Betoon 28, Tallinn.

Labor asub 2-korruselise silikaattellisest maja paremal küljel (pruun uks).

Tellimiskirja saab täita kohapeal või eelnevalt elektroonselt.

Tellimiskiri on leitav: KMG OÜ_Vorm _Laboratoorsete katsete tellimiskiri

Tellimiskirjal on näha katsete nimekiri ja kas katsetus omab EAK akrediteeringut.

Läbi allhanke pakutavad katsetused:

  • Täitematerjalide külmakindluse määramine (külmakindlus ja külmakindlus NaCl lahuses)
  • Täitematerjali metüleensinise määramine
  • Täitematerjalide laboratoorne purustamine
  • Asfaltsegu deformatsioonikindlus
  • Asfaltsegu kulumiskindlus
  • Karbonaatanalüüs

Kliendilt saadud informatsioon on konfidentsiaalne ja ei kuulu avaldamisele kolmandale osapoolele, v.a seadusest tulenevatel juhtudel ja Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele (EAK).

Andres Põlendik

Labori juhataja