Tallinna rattateede markeerimine, täiendatud

Täiendatud 15.02.2022

Seoses Tallinna linna rattateede märgistusmaterjali kiire kulumisega ja osalise eemaldumisega, oleme tellinud veebruaris TTÜ-lt rattateedele paigaldatud materjali kestvusuuringu, mis analüüsib materjali kulumisastet ja keskkonnamõju.

Uuring kaasab Soome materjalitootja ja Tallinna linna esindajad ning valmides tehakse selle põhjal järeldused, millise materjali ja lahendusega edasi minna.
TTÜ on uurimistööga juba alustanud, kuid uuringu tegevusi ja ajakava mõjutavad erinevad tegurid, näiteks ilmastik. Uuringu esmased järeldused valmivad kevadel, märgistustööde hooaja alguseks.

KMG on tänavapuhastus ettevõtetega kokku leppinud, et ilmastiku või mehhaanilise kulumise tõttu lahti tulnud märgistusmaterjal likvideeritakse esimesel võimaluse peale lume ja jää sulamist.

13.09.2021

Käesolevaga informeerime, et oleme 30.juunil Tallinna Linnaga sõlminud jalgratta teede märgistuse lepingu.

Meie kui töövõtjale püstitatud eesmärgiks on rajada Linna poolt ette antud mahus ja Linna poolt ettemärgitud kujul rattateed, millise põhiolemuse moodustab punases toonis tee- kattele kantud tekstuuriga teekattemärgis.

Põhiosas kasutame innovatiivset nn. kuumplastikut, mis on Skandinaavia maades tunnustatud ja palju kasutatud lahendus. Esmakordselt Eestis on kasutusel libisemisvastane markeerimis segu, mis oma lähtekomponentidelt on keskkonnasõbralik ning on seeläbi on toode kvalifitseeritud keskkonnaohutuks.
Vastav segu koosneb peamiselt kaltsiumkarbonaadist ning erinevatest vaikudest nii looduslikest (männivaik jt.) kui keemilistest side-ja pigment ainetest. Keemiliste ainete osakaal on ohutu ja ei ületa üheski positsioonis keskkonna piirnorme.
Võrreldes varasematel aegadel valdavalt kasutusel olnud külmplastikuga on kuumplastik keskkonnale ohutum innovatsiooniline lahendus.

Paigaldust teostame kõrgsurve meetodil. Tehnoloogia eripäraks tõttu võivad paigaldamise hetkel üleliigsed libisemisvastased mineraalsed osakesed kanduda esialgu ka rattaraja ümbrusesse. Paigaldusel lenduv libisemisvastane puru (peamiselt kaltsium karbonaat) ei sisalda tervisele ega keskkonnale ohtlikeks klassifitseeritud koostisosi kontsentratsioonides, mis ületaksid kehtestatud piirnorme. Lahtine puru harjatakse tänavapuhastusmasinate abil kokku.

KMG kasutab eelistatult võimalikult loodussõbralikke materjale ning töövõtjana teeb kõik omalt poolt et töö vastaks lepingus kokkulepitud kvaliteedinõuetele.

KMG on infrastruktuuri rajamisele keskendunud ettevõte, mille põhitegevuseks on asfaltbetooni tootmine ja katendite/ pealisehituse rajamine. Ettevõte omab üle Eesti paiknevate asfalt-betoonitehaste võrgustikku ja laotustehnikat, samuti on sel oma teede märgistus- ja markeerimisüksus ning mäe- ja lõhketööde osakond. Ettevõte annab tööd ligi 190 inimesele.