Projekt „KMG OÜ Pärnu ABT varustuskindluse investeeringud” sai Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest toetust

Projekt „KMG OÜ Pärnu ABT varustuskindluse investeeringud” sai Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest toetust

Projekti elluviimine on vajalik ettevõtte varustuskindluse suurendamiseks. Projekti eesmärk on vähendada ettevõtte sõltuvust fossiilkütustest. Projekti eesmärgi saavutamiseks rajatakse päikeseelektrijaam, mille kasutuselevõtmine tulemusena väheneb ettevõtte fossiilkütuste tarbimine ning elektrivõrgust tarbitava elektrienergia hulk ja paraneb varustuskindlus.

Toetuse summa:
58 000 €