Kuidas KMG OÜ panustab rohelisse homsesse?

Asfalditööstus teel rohelisema tuleviku suunas

Asfalt on olnud meie ühiskonna ja infrastruktuuri alustala aastakümneid. Teedeehituses on asfalt üks enimkasutatavaid materjale, kuid selle tavapärane tootmisprotsess avaldab keskkonnale mõju ning suurendab kasvuhoonegaaside hulka. KMG OÜ eesmärk on astuda samme, et muuta asfalditööstus tulevikus rohelisemaks ja keskkonnasõbralikumaks, keskendudes oma tegevuses taaskasutusele ja jätkusuutlikkusele ning seeläbi keskkonnamõjude vähendamisele.

Üks peamisi meetmeid, mida me rakendame on asfaldi taaskasutamine. Asfaldi taaskasutamine on üks peamisi meetmeid, mille oleme oma äritegevuses kasutusele võtnud. Tavapärane asfaldi tootmine nõuab suurel hulgal fossiilkütusel põhinevaid materjale, mis panustavad kasvuhoonegaaside emissioonide tekkesse. Taaskasutades kasutatud asfalti saame vähendada uute materjalide tarbimist ja sellega seotud keskkonnamõjusid. Lisaks vähendab taaskasutamine teedeehituses tekkivate jäätmete hulka ning aitab meil olla vastutustundlikum ettevõte.

Oleme investeerinud tehnoloogiatesse, mis võimaldavad meil taaskasutada asfaltbetooni jääke nii koostisosana asfaltsegudes kui ka aluste täitematerjalidena. Tagame sellega teekatete kvaliteedi ja vastupidavuse ning suurema keskkonnasäästlikkuse. Samuti aitab see vähendada KMG OÜ ökoloogilist jalajälge, mis omab jätkusuutlikkuse seisukohalt olulist mõju.

Lisaks taaskasutusele hoiame end järjepidevalt kursis ka alternatiivsete tehnoloogiatega ja materjalidega, mis võiksid olla veelgi keskkonnasõbralikumad ning mida saaks efektiivselt asfaldi tootmise protsessis kasutada. Näiteks uurime taastuvatest ressurssidest pärinevaid asendusi sideainetele, mis saaksid asendada naftabituumenit. Samuti uurime asfaltbetooni tootmiseks vajalikke energiatõhusamaid protsesse.

Rohelisema tuleviku suunas liikudes tunneme, et meil kui ettevõttel lasub suur vastutus keskkonnahoius. Oleme valmis tegema jätkuvaid investeeringuid ja uuendusi, mis viivad meid sammu võrra lähemale keskkonnasõbralikumale asfalditööstusele.

Meie visioon on näha, et tulevikus on asfalditööstus veelgi keskkonnasõbralikum, taaskasutavam ja vähem ressursimahukas. Oleme pühendunud võtma samme õiges suunas ning panustama keskkonnasõbralikumasse tulevikku. Julgustame ka teisi ettevõtteid ühinema meiega selles olulises väljakutses.