KMG OÜ kasutab eestis esmakordselt sinus-freesimist

Meil on suur rõõm teatada, et koostöös Transpordiametiga teostame pilootprojekti, kus kasutame Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 141,647 – 155,532 vahelisel lõigul esmakordselt Eestis sinus-freesimist.

Sinus-freesimine on Põhjamaades (Norras, Rootsis, Soomes) juba kasutusel olev lahendus, kus sõiduradade joonte alla freesitakse 3-5mm sügav süvend ning paigaldatav termoplastikust joon jääb sõidutee asfaldiga samasse tasapinda, mitte teepinnast kõrgemale nagu varasemalt. Selle tehnoloogia kasutamisega minimaliseeritakse võimalik teede talihooldel tekkiv sahkamiskahju ning sellega pikendatakse teekattemärgistuse toimivusaega. Märgistuse pikem toimivusaeg vähendab teedeehitusest ja teehooldest tekkivat ökoloogilist jalajälge. Freesijälg meenutab pikiprofiilis sinus graafikut ning seetõttu autoga joonele sõites tekitab hoiatava vibratsiooni ja heliefekti. Vibratsiooniga heliefektil on positiivne mõju liiklussurmade ärahoidmisel, kuna see hoiatab juhte sõidurajast väljakaldumisest.

Ootame huviga seda, kuidas innovatiivne teekattemärgistus vastu võetakse ning milline pikaajaline mõju projektil on. Omalt poolt loodame, et sinus-freesimist hakatakse laialdaselt kasutama üle Eesti tänu selle inimelusid ja loodust säästvatele omadustele.